Emissies & luchtkwaliteit - mFLOR

Certificeringen op emissies en luchtkwaliteit

Emissies zijn Vluchtige Organische Stoffen die vrijkomen na de bewerking van een product. Een bekend voorbeeld is de geur van een nieuwe auto. Deze geur wordt veroorzaakt door emissies. Na verloop van tijd worden deze steeds minder. De hoeveelheid emissies die vrijkomen is afhankelijk van de kwaliteit van het product. Hoe meer emissies, hoe meer last ervaren kan worden, met vervelende klachten zoals hoofdpijn als gevolg. Aangezien er veel tijd op een vloer doorgebracht wordt, is het van belang dat deze emissies tot een minimum worden beperkt.

Europese normen voor wat betreft de emissies zijn er helaas nog niet. Nederland kent bijvoorbeeld helemaal geen norm, sommige landen hebben een eigen norm opgesteld, maar deze zijn allemaal verschillend qua inhoud. Naast de verschillende landelijke normen, zijn er diverse vrijwillige normen voor dit onderwerp ontwikkeld. Al deze normen worden beoordeeld door middel van gestandaardiseerde laboratorium testmethodes.

Al deze verschillende normen kunnen voor nogal wat verwarring zorgen. Daarom heeft Eurofins, een vooraanstaand, internationaal testlaboratorium, een eigen, meer uitgebreide ‘Indoor Air Quality’ norm ontwikkeld. Een uitbreiding daarop is de ‘Indoor Air Quality Gold Standard’, waarbij op een nog uitgebreider aantal stoffen getest wordt en de toegestane emissies nog lager zijn dan bij ieder andere nationale norm. Met deze norm wordt dus meer dan voldaan aan alle normen binnen en buiten Europa. Denk hierbij aan:

  • Belgische VOS regelgeving
  • Duitse AgBB / AGB
  • Franse certificeringsprogramma “Émissions dans l’air intérieur” (A+ certificering) dat producten op het vlak van decoratie en meubels een label toekent op grond van tests voor de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS).

Omdat gezondheid en milieu voor mFLOR heel belangrijk zijn, beschikken al onze designvloeren over zeer lage emissiewaarden. Niet voor niets beschikken al onze producten over het Eurofins Indoor Air Certificate Gold, waarbij onze producten meer dan voldoen aan de aller strengste eisen.