Duurzaam bouwen - mFLOR

Duurzaam bouwen – LEED / BREEAM

Gebouwen worden meer en meer gebouwd en vervolgens gecertificeerd volgens een integraal duurzaamheidskenmerk. Door een project te laten certificeren door een duurzaamheidskenmerk zoals BREEAM of LEED, kan men aantonen hoe duurzaam een project daadwerkelijk is. Hiermee toont men onder andere aan dat:

  • Het project een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig gebouw is, wat bijdraagt aan het reduceren van de operationele kosten.
  • Het gebouw ‘gezond’ is, denk hierbij aan klimaat, ventilatie en VOS. Al deze omstandigheden hebben weer invloed op een hogere productiviteit en een betere gezondheid van de mensen.

Door de lage VOS waarden kunnen mFLOR vloeren een goede bijdrage leveren aan gebouwen die volgens de duurzaamheidskenmerken gecertificeerd worden. Ook in de duurzaamheidskenmerken zijn internationaal vele variaties. Het Eurofins Indoor Air Certificaat Gold dekt de eisen die aan VOS gesteld worden door deze duurzaamheidskenmerken zoals BREEAM NOR, BREEAM NL, BREEAM International, WELL Building, GreenTag Australia, SKA Rating etc. etc.

Zie het certificaat voor alle duurzaamheidscertificatiesystemen die worden gedekt onder dit label: